B.S. Index van de afkondigingen van 30 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/09/2015 numac 2015000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opge type wet prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opge type wet prom. 30/12/2009 pub. 17/09/2010 numac 2010000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat bet type wet prom. 30/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2010000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat bet type wet prom. 30/12/2009 pub. 20/04/2010 numac 2010000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 27/04/2010 numac 2010000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 03/05/2010 numac 2010000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 30/12/2009 pub. 25/06/2010 numac 2010000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 30/06/2010 numac 2010000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 08/09/2010 numac 2010000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 28/10/2010 numac 2010000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter ondersteuning van de werkgelegenheid type wet prom. 30/12/2009 pub. 16/11/2010 numac 2010000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 18/01/2011 numac 2011000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/07/2013 numac 2013000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/07/2013 numac 2013000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee type wet prom. 30/12/2009 pub. 25/03/2014 numac 2014000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010018019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen Erratum type wet prom. 30/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010400001 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat bet type wet prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009933 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009934 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee type wet prom. 30/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010007002 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2010 type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003001 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter ondersteuning van de werkgelegenheid type wet prom. 30/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat bet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de colle type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 26/02/2010 numac 2009012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2010009002 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 01/06/2010 numac 2009205764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 21/06/2010 numac 2009012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming of hernieuwing van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overeenkomstig artikel 3bis, § 4, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participat type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2010003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 euro type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 24/11/2015 numac 2015000677 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2009204588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2009204585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2009204587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende beëindiging van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1985 tot vaststelling voor de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorter type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van feestdagen in 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verpakkingsglas voor de cosmetica en de farmaceutische nijverheid vervaardigen, gevestigd in het administratief arrondissement Thuin en die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ress type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Roeselare en Izegem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan we type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2009204589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 02/02/2010 numac 2010012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 15/02/2010 numac 2010011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tarifaire voordelen voor de personeelsleden op wie d type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 novembe type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009205761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2010003000 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 Euro ter type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit inzake toepassing van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing voor militairen die naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Za

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003495 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004

erratum

type erratum prom. 30/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen. - Errata
^