B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 20/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de ondervoorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 20/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2009/10/EG

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 29/01/2010 numac 2010031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 8, § 1, eerste lid, 17, § 2, derde lid en 18, § 1, eerste lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteit type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 29/01/2010 numac 2010031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model als bedoeld in artikel 23 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel

erratum

type erratum prom. 20/01/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde. - Erratum type erratum prom. 20/01/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010018062 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2009 en 31 december 2009 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de m

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031074 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de klerken bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031075 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de adjuncten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031077 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031076 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de assistenten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031078 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/01/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010031073 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 20/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010003027 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de respectievelijke benamingen « Super Lotto » en « Super Joker », zich kenmerken door de verdel type document betreffende de nationale loterij prom. 20/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010003026 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij
^