B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2010 pub. 04/02/2010 numac 2010024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen vo type koninklijk besluit prom. 27/01/2010 pub. 08/02/2010 numac 2010003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 27/01/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van een terrein op het grondgebied van de stad Herstal in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt
^