B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar m type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de aanwerving van een uitzendkracht en de gevolgen voor de pro type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventione type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010007106 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de ondern type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabriek type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010200900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het sectoraalsysteem ecocheques type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de anciënniteitstoeslag type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010200755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de tussenkomst van de w type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010200922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010200995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010200997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de dienstverplaatsingen woon-werkverkeer en overplaatsi type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/06/2010 numac 2010012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010200899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan somm type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 04/06/2010 numac 2010200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensio type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducte type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschaps type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/04/2010 numac 2010012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducte type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het gieten van non-ferrometalen in metalen matrijzen, gelegen in Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voo type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 18/03/2010 numac 2010012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2010, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 b type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010200764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 1952 tot vaststelling van het aantal leden van de Nationale Arbeidsraad en bepaling van de modaliteiten van hun voordracht type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, II., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter omzetting van Richtlijn 2008/112/EG, en ter implementatie van de Beschikkingen van de Commissie van 4 en 10 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan, wat betreft de verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010201273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, 13° van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010009206 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 04/03/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035200 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2009 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie ten gunste van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 - euro 16.282.000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter invoering van de gewestelijke politieverordening voor het kanaal en de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 17/03/2010 numac 2010201279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op woensdag 21 juli 2010 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Fa type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Aarlen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010202082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EC vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de refer type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/04/2010 numac 2010202083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201306 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Bergen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Neufchâteau ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010027031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « La Fosse au Sable » te Grand-Reng type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Marche-en-Famenne ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010027032 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Vieille Montagne - Altenberg » te Kelmis type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Luik ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Malmedy ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201302 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Dinant ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010201307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Namen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, & type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 20/04/2010 numac 2010029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 tot regeling van de organisatie en werking van de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor d

erratum

type erratum prom. 04/03/2010 pub. 09/03/2011 numac 2011201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum
^