B.S. Index van de afkondigingen van 15 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ram type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 25 en 26 mei 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2008 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juni 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Namen, Oost-Vlaanderen, Vl type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofds type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ra type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ram type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 25 en 26 mei 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 25 en 26 mei 2009 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203083 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 07/04/2010 numac 2010021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 15/03/2010 pub. 10/06/2010 numac 2010203084 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

decreet

type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/03/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief voor alle belanghebbenden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen

erratum

type erratum prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Erratum type erratum prom. 15/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010003234 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid. -- Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201918 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2010
^