B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 07/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij overeenkomstig artikel 30 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie een afwijking wordt toegestaan op de jaarlijkse bedeling van de universele telefoongids
^