B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2010 pub. 04/06/2010 numac 2010203029 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het opleidingsprogramma voor de uitoefening van het ambt van domaniaal politieagent op het gewestelijk openbaar domein

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende al type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 08/07/2010 numac 2010203624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010035438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010035410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen, het besluit van de V type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010035401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een deel van de Leibeek, onbevaarbare waterloop van tweede categorie, en een kunstmatige waterweg tot onbevaarbare waterloop van eerste categorie in Rotselaar type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010203167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010203158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010035385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de proef van de kennis van het Nederlands, nodig om het gewoon lager onderwijs aan te vatten

erratum

type erratum prom. 21/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010035538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. - Erratum
^