B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973 betreffe type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van de personen die b type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbele type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventionee type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collect type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2010 type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010202926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaard type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010203075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende het recht op outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor bediend type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreff type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vas type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010202873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit het beitsen van staalproducten, gelegen in de gemeente Aiseau-Presles en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder h type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010203013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van materiaal voor de landbouw, tuinbouw en de installaties voor de veeteelt, gelegen op het grondgebied van Bièvre en die onder het Paritair Comité voor de m type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010202876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de onderaannemingsondernemingen op het gebied van mechanica, pneumatica, hydraulica en industriële schilderwerken, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezond type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van een aanvullende vergoeding in geval van tijdelijk type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van het personeel type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010202918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de forfaitaire minimum A.R.A.B.-vergoeding type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010202922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 16/11/2010 numac 2010024425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan het Centrum voor Publiekrecht van de Université libre de Bruxelles »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010 tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale ce type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204564 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging, met terugwerkende kracht op 1 juni 2005, van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling
^