B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035487 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 08/07/2010 pub. 02/08/2010 numac 2010035547 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, wat betreft het moment van de mel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010031354 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel en van het beperkt saneringsvoorstel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 41.070,00 EUR aan « Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Molenbeek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende herstelmaatregelen voor bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203839 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Raeren type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203842 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende terugtrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203840 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Stoumont type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het « Agenc type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Esneux

decreet

type decreet prom. 08/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 08/07/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvo type decreet prom. 08/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen aan de statuten van de leden van het technisch personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

erratum

type erratum prom. 08/07/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen aan de statuten van de leden van het technisch personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010031361 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken
^