B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij besloten wordt een bijzonder bestemmingsplan op te maken dat een deel van het hefboomgebied nr. 13 « Delta » beslaat op het grondgebied van de gemeente Oudergem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010027232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010027231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving, het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verb type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010205290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 28/10/2010 numac 2010205463 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 20 type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010205635 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als geografische aanduidingen type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010205288 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Kasteelbrakel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke wederinvoering van de regeling inzake borstkankeropsporing door middel van analoge mammografie in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 07/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke wederinvoering van de regeling inzake borstkankeropsporing door middel van analoge mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum
^