B.S. Index van de afkondigingen van 19 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 10/11/2010 numac 2010014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 78 op de spoorlijn 51B te Knokke-Heist machtigt mits het omleiden van het wegverkeer naar overweg nr. 79 langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 19/10/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010011421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Bouw

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010018367 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van equine infectieuze anemie

lijst

type lijst prom. 19/10/2010 pub. 31/01/2011 numac 2011011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

erkenning

type erkenning prom. 19/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010018370 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^