B.S. Index van de afkondigingen van 26 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2008 tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 07/01/2011 numac 2010011431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Provincie- en gemeentepersoneel. - Politie- en civiele veiligheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010003593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 26/10/2010 pub. 02/02/2011 numac 2010206063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010027242 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2010/MINFP/04 betreffende de toepassing van artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de Vaste bevorderings- en selectiecommissie

erratum

type erratum prom. 26/10/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel. - Erratum type erratum prom. 26/10/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding. - Erratum type erratum prom. 26/10/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS. - Erratum type erratum prom. 26/10/2010 pub. 22/03/2011 numac 2011014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2008 tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart. - Erratum
^