B.S. Index van de afkondigingen van 29 oktober 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010003599 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010206396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB012 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010035874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de watering Het Vrijgeweid type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan energieconsulentenprojecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en Erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010205771 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Raad van advies voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 29/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toekenning van toelagen voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verblijfscentra en centra voor begeleid wonen en de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap door
^