B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010035921 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige h type ministerieel besluit prom. 18/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010035934 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 18/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 8 van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van TECTEO type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale IGH als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Les Bons Villers aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Pachtprijzencommissies type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010206057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van d type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 1 type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010206002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010206001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de Centra voor maatschappelijk werk type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTEREST type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 2 type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206013 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010206019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2011-2013 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2010 pub. 21/01/2011 numac 2011029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie betreffende de huiswerkinstituten

arrest

type arrest prom. 18/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010031529 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College dat het besluit van het Verenigd College wijzigt van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010031530 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 19 februari 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en
^