B.S. Index van de afkondigingen van 31 december 2010

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/12/2010 pub. 22/02/2011 numac 2011027040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04 en 11 van organisatieafdelingen 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010
^