B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 12/01/2011 numac 2011002001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bouw type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 18/01/2011 numac 2011009026 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een nationaal of technisch comité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/2011 pub. 21/01/2011 numac 2011007009 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van Stagecommissie van het Ministerie van Landsverdediging

bericht

type bericht prom. 06/01/2011 pub. 17/01/2011 numac 2011003001 bron federale overheidsdienst financien Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2012

erratum

type erratum prom. 06/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011002005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum type erratum prom. 06/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011009067 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren. - Erratum

erkenning

type erkenning prom. 06/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011018006 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^