B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bescherming van kweekproducten type wet prom. 10/01/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien. - Duitse vertaling type wet prom. 10/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet ter bescherming van kweekproducten type wet prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 13/01/2011 numac 2011002002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van de wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs
^