B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie
^