B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011022094 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activititeit als werknemer. - Addendum type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot instelling van een minimaal bedrag van de aanvullende vergoedin type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gu type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 a type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de werklied type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds vo type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010205231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftij type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het opleidingsluik van de jongerenbanen in type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor het behale type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het verloningssysteem voor de bepaling va type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010206473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2010012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de classificatie van de functies type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbe type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende het gewaarborgd minimumdagloon (1) type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1971 tot opricht type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoedi type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het sectoraal pensioenplan voor type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 04/08/2011 numac 2010205244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008 betreffende type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010205242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007 tot wijzig type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010205243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 tot wijziging en type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het ter type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010205229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewe type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2009 en 2010 van een bijzondere b type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vastst type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot toekenni type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011039 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de functiecla type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010012349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van het artikel 9, § 1 van het nati type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en derde verlenging van artikel 6, § type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere werkgeversbijdragen op het brugpen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 20 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010205226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende h type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van vormingsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2010206459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de procedures

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor modestylist » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en va

arrest

type arrest prom. 12/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 van het Fonds voor de beroepsziekten
^