B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011027018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 tot aanduiding van de persone

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011200251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011200253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011200252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de staatsbossen wordt toegelaten

decreet

type decreet prom. 13/01/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 13/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type erratum prom. 13/01/2011 pub. 14/03/2011 numac 2011029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011031054 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/93 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Geme
^