B.S. Index van de afkondigingen van 16 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat. - Duitse vertaling
^