B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen te verrichten raadplegingen in het kader van de te volgen adviesprocedure bij de normatieve afdeling v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
^