B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 12/04/2016 numac 2016000221 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 18 mei en 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, §§ 1, a), en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011018038 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2011-2016 type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027074 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011007028 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging
^