B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009090 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011035185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen, wat betreft de vervanging van een

document

type document prom. 28/01/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011031198 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004
^