B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 62 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011201325 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2011/MINFP/01 tot vaststelling van de procedure voor de toewijzing van de hogere functies binnen de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut onderworpen aan Boek II van de Waalse Ambtenarencode

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2010 en 2011

vergunning

type vergunning prom. 01/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011003049 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming
^