B.S. Index van de afkondigingen van 2 februari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009107 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 02/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009106 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/02/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011027087 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de hogere deelname van de gemeenten in de gemengde intercommunales die beheerders zijn van gas- en elektriciteitsdistributienetten

erkenning

type erkenning prom. 02/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011018041 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^