B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 07/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009099 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de splitsing van de commissie van toezicht van Dinant en Sint-Hubert type ministerieel besluit prom. 07/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 77ter, van de voornoemde w type ministerieel besluit prom. 07/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011200760 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegelaten in 2011

lijst

type lijst prom. 07/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^