B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011009118 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van strafvordering en van ar type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011003058 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot verlening van delegatie type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011021013 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 21/08/2013 numac 2013021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

lijst

type lijst prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming en van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^