B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van Tongeren als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in ha type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de beg type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011007055 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut
^