B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 18/02/2011 numac 2011022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/02/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adv
^