B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011011077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vijf controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 17/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specia

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/02/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011027079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot definitieve goedkeuring van de herziening van het **** ****-Leuze-**** met het oog op de opneming van een **** bestemd om de exploitatie mogelijk te maken van een nieuwe **** op type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011027076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen met het oog op de bescherming van het oppervlaktewater en houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011201347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de definitie van de afwateringsovereenkomst en de financiering van de afwatering type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011201372 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de alternatieve berekeningsmethode van de vernieuwende concepten of technologieën type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011201041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 maart 2008 tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde kamer van beroep type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Gewest in de afschaffing van de rentelast voor de leningen toegestaan door de plaatselijke besturen die een overeenkomst gesloten hebben met het "Fonds de réduc type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011200932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc

erratum

type erratum prom. 17/02/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. - Erratum.
^