B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011003088 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de Beslissing 14577 - van de raad van beheer van het Internationaal Monetair Fonds van 12 april 2010 betreffende de amendering van de Nieuwe Leningsovereenkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003074 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201955 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef" type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Zentrum" type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003081 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vervanging van drie leden van de Commissie voor Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de leraars kunstvakken in het kunstonderwijs
^