B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201028 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de schadeloosstelling van door hen opgelopen zaakschade type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 92.667,00 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles » VZW, voor de organisatie van een projectoproep « Geef zuurstof aan je buurt » in het kader van de Week van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 57.000,00 EUR aan Brusselse Raad voor Leefmilieu VZW, voor de organisatie van een projectoproep "Geef zuurstof aan je buurt" in het kader van de Week van de Vervoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 39.000,00 EUR aan de VZW TAXISTOP, voor het jaar 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011027056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011201050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot onttrekking van de installatie BASF Feluy aan het toepassingsveld van Richtlijn 2003/87/EG en tot wijziging van de beslissing waarbij de quota's voor de de nog te lopen jaren in de referentieperiode gratis verleend worde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "World International Schoool" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg - en tussenoverlegcomités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 30/12/2014 numac 2014029803 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de samenstelling van de delegatie van de algemene inspectiediensten, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de

beschikking

type beschikking prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2007 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de laatste wilsbeschikk

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011031172 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/1225 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011202274 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap
^