B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2009 tot benoeming van de leden van het Technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035233 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de polder De Koebeemden type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011201292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011201293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Goren type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Verenigde Polders van de Midden-Neet

decreet

type decreet prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011201212 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit II/14 in Sofia op 27 februari 2001 type decreet prom. 25/02/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011201213 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wat wijzigingen aan de bindende bepalingen van dat Ruimt type decreet prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011201214 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen bij besluit III/7 in Cavtat op 4 juni 2004
^