B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011003093 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201632 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011 type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie

arrest

type arrest prom. 28/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011022095 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. 28/02/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Rijksdienst voor Pensioenen
^