B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van De Post naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van de personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van de ombudsdienst voor de postsector type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011003098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027070 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027069 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011018071 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011018073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 13 maart 2007 betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen

lijst

type lijst prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de aan de bij De Post opgerichte dienst ombudsman ter beschikking gestelde personeelsleden, die overgedragen worden aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
^