B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 10/03/2011 numac 2011011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 63 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervanging van één mandaat en de verlenging van drie mandaten in de raad van bestuur en de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

decreet

type decreet prom. 04/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035278 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008

bericht

type bericht prom. 04/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011018077 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

erratum

type erratum prom. 04/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen. - Erratum
^