B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2011 pub. 20/03/2012 numac 2011014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 07/03/2011 pub. 23/02/2015 numac 2015014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot weigering van de vernieuwing van de erkenning van het Sociaal Verhuurkantoor INTEGRA.BE, VZW type ministerieel besluit prom. 07/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot weigering van de vernieuwing van de erkenning van het Sociaal Verhuurkantoor Integra.be, VZW. - Erratum type ministerieel besluit prom. 07/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011201758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de tegemoetkoming die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" toegekend moet worden aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevorderi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2011 pub. 11/05/2012 numac 2012029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vervanging van de werkend voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en een lid van de Examencommissie Nederlandse taal belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2011 pub. 16/05/2012 numac 2012029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2011 pub. 16/05/2012 numac 2012029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens
^