B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011003113 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan
^