B.S. Index van de afkondigingen van 15 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2011 tot aanwijzing van de leden van het Sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorect
^