B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 08 van organisatieafdelingen 09 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011202222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot inrichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Le Richa" te Florennes type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201427 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie en tot aanwijzing of erkenning van zijn leden

erratum

type erratum prom. 21/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011027100 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen. - Erratum

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^