B.S. Index van de afkondigingen van 24 maart 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns m type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de tijdelijke collectieve regeling v type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 20 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de tussenkomst in de verplaatsingsko type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de col type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservar type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor de jaren 2011-2012 ten gunste van type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009 betreffe type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het brugpensioen op 58 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor de ve type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van productie van tegels voor verhoogde vloeren van kantoorgebouwen, gelegen in Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwa type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011201284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betref type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreff type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreff type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62quinquies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 b type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011200982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-20 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastste type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,50 % - 28 juni 2017 »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de individuele beroepsopleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het bekomen van een bekwaamheidscertificaat voor taxichauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.556.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd ove type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 14.847.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overee type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 10.477.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveaus D en E van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houedende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Vandeputte tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Lambert tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Jalet tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Baudhuin tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor de aanvragen om subsidie, van de aard van de bewijsstukke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkeli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de ambtenaar belast met de behandeling van beroepen tegen de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011201594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingsc type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan sommige leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van een radiofrequentie voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijsten van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs die de gedifferentieerde omkadering genieten alsook de klasse waartoe ze behoren met toepassing van artikel 4 van het d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 april 2008 houdende benoeming van de leden van de commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het ges type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie die hoger onderwijs inrichten en instellingen die hoger onderwijs met volledig leerplan of voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

erratum

type erratum prom. 24/03/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming, binnen een gecontingenteerde groep, van de heer Baudhuin tot de graad van luitenant van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Erratum type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met b type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011031169 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/535 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie voor het gebruik van het openbaar vervoer met de spoorwegen op weg naar het werk regelt
^