B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling "PLOT Provincie Limburg Opleiding en Training" als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmed type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation des Agents des Services publics » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest va

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 29/03/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 29/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011003139 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^