B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011003171 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 9 voor voetgangers en fietsers op de spoorlijn 147 te Lambusart machtigt mits de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011011138 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling R type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202325 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toekenning van een afwijking op verschillende bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij ten gunste van de werkgroep "Vochti type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011202291 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de beroepsfederaties, vermeld in artikel 2, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202156 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2011
^