B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de afwijking van artikel 39/45, eerste alinea van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ten aanzien van Anja Wijnants, rechter i type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijsten voor de jaren 2008 en 2009 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011201792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 608. - Vakantiegeld 2011
^