B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het evaluatieverslag als bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenscha type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011202519 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/04/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011202959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking als monument van het tuinhuis van het huis aan de Werthplatz 36-38
^