B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

bericht

type bericht prom. 22/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
^