B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 type wet prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen inzake Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van de bevoegdheid toegekend aan de Koning betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011012033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 29/04/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011003181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 en 10 EURO en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12,50, van 50 en van 100 EURO

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het jaarlijkse vakantieverlof van de personeelsleden, tewerkgesteld in de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011035360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vastst type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011202281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011202987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector voor wat betreft de erkende of gesubsidieerde organisaties uit het sociaal-culturele volwass type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011202809 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in het drama van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011202903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in het drama van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

decreet

type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035347 bron vlaamse overheid Decreet houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft type decreet prom. 29/04/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202277 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de avenant van 7 juli 2008 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardenecono type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 29/04/2011 pub. 17/05/2011 numac 2011202276 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector

erratum

type erratum prom. 29/04/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Erratu type erratum prom. 29/04/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2011 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5 en 10 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12,50, van 50 en van 100 euro. - Erratum
^