B.S. Index van de afkondigingen van 1 mei 2011

Snelle toegang:

document

type document prom. 01/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011011157 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2011
^