B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 03/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 23 november 2010 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR CÖZ type ministerieel besluit prom. 03/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 03/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011204173 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
^